Rośnie ryzyko kryzysu. EBC lęka się "rozlania" problemów sektora finansów