Dług sektora finansów publicznych przekroczył bilion złotych, ale "jest pod kontrolą"