Nowa należność w paliwie. "Wszystko, jakie możliwości przymusowe, ma charakter podatku"