Rośnie liczba upadłości konsumenckich. Najmłodszy bankrut dzierży 12 lat