Stóp Procentowych

Gdy analitycy inwestycyjni chcą zrozumieć ryzyko związane z funduszem inwestycyjnym lub funduszem hedgingowym, zwracają uwagę przede wszystkim na jego odchylenie ...
17.02.2021

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy