Biernacki: przetarg na przesyłki sądowe był transparentny