Senacka komisja zajmie się ustawą o KNF. Wstrzymania prac chciała PO