Większości Przypadków

Opłata za potwierdzenie jest częścią opłat za akredytywy. Opłata za potwierdzenie ma miejsce, gdy bank potwierdzający obciąży beneficjenta lub wnioskodawcę ...
17.02.2021

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy