Pensje mocno w górę. Niemal 5 tys. wynosi umiarkowana w sektorze publicznym